Членство


 • Членство в Асоціації є індивідуальним.
 • Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, які досягли 18 річного віку.
 • Членом Асоціації може бути кожна особа, яка визнає Статут, вносить у встановленому порядку вступні та членські внески i активно сприяє діяльності Асоціації.
 • Членство в інших громадських організаціях не заперечує членству в Асоціації.
   

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ ТА ВИБУТТЯ ІЗ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

 

 • Для вступу до Асоціації індивідуальні члени подають заяву до Правління Асоціації.
 • Рішення про членство у Асоціації приймає Правління Асоціації.
 • Члени Асоціації, які систематично не виконують свої обов’язки та не приймають участь в діяльності Асоціації передбачену положеннями Статуту, не виконують рішень керівних органів Асоціації, або скоїли вчинок, що дискредитує діяльність Асоціації, виключаються з його членів за відповідним рішенням Правління Асоціації, яке прийняте більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління Асоціації.
 • Виключення з членів Асоціації за власним бажанням проводиться у тому ж порядку, що й вступ.
 • Член Асоціації, який не вносить протягом двох встановлених термінів членські внески, вважається таким, що вибув із членів Асоціації, про що оформляється рішення Правління Асоціації.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ В ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ:

 

1.      Заява (з рекомендацією одного з членів Асоціації);

2.      Анкета кандидата у члени Асоціації;

3.      Документ про сплату вступного внеску;

4.      Фотографія 3×4 см.

 

 

ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ЧЛЕНИ В АСОЦІАЦІЮ:

/files/uploads/files/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0.doc

/files/uploads/files/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0.doc

/files/uploads/files/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97.doc