Структура


Вищою посадовою особою Асоціації є Президент Асоціації, який очолює Правління Асоціації.

Правління Асоціації є керівним органом Асоціації, який здійснює організаційне забезпечення та оперативне керівництво діяльністю Асоціації в період між Загальними зборами Асоціації.

Наглядова Рада є контрольним органом Асоціації.

Асоціація може мати представників за територіальним принципом.