Членство


  • Членство в Асоціації є індивідуальним.
  • Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, які досягли 18 річного віку.
  • Членом Асоціації може бути кожна особа, яка визнає Статут, вносить у встановленому порядку вступні та членські внески i активно сприяє діяльності Асоціації.
  • Членство в інших громадських організаціях не заперечує членству в Асоціації.

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ ТА ВИБУТТЯ ІЗ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

  • Для вступу до Асоціації індивідуальні члени подають заяву до Правління Асоціації.
  • Рішення про членство у Асоціації приймає Правління Асоціації.
  • Члени Асоціації, які систематично не виконують свої обов’язки та не приймають участь в діяльності Асоціації передбачену положеннями Статуту, не виконують рішень керівних органів Асоціації, або скоїли вчинок, що дискредитує діяльність Асоціації, виключаються з його членів за відповідним рішенням Правління Асоціації, яке прийняте більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління Асоціації.
  • Виключення з членів Асоціації за власним бажанням проводиться у тому ж порядку, що й вступ.
  • Член Асоціації, який не вносить протягом двох встановлених термінів членські внески, вважається таким, що вибув із членів Асоціації, про що оформляється рішення Правління Асоціації.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ В ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ:

1.      Заява (з рекомендацією одного з членів Асоціації)

2.      Анкета кандидата у члени Асоціації

3.      Документ про сплату вступного внеску

4.      Фотографія 3×4 см

 

ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ В ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ:

1.      Форма Заяви кандидата у члени Асоціації

2.      Форма Анкети кандидата у члени Асоціації

3.      Бланк квитанції