Структура


Вищим керівним органом Асоціації є Загальні Збори. 

Керівним органом Асоціації є Правління Асоціації, яке здійснює організаційне забезпечення та оперативне керівництво діяльністю Асоціації в період між Загальними зборами Асоціації.

До складу Правління Асоціації входять: Президент, віце-Президент та члени Правління.

Правління Асоціації очолює Президент, який є вищою посадовою особою.

Наглядова Рада є контрольним органом Асоціації.

Асоціація може мати представників за територіальним принципом. На сьогоднішній день зареєстровано 24 регіональні філії.