Про Асоціацію


Громадська організація «Асоціація забезпечення якості лабораторної медицини» (далі – ГО «АЗЯЛМ») була створена в червні та зареєстрована Головним управлінням юстиції в жовтні 2012 року.

Основною метою ГО «АЗЯЛМ» є сприяння розвитку лабораторної медицини та підвищення якості лабораторних послуг в Україні.

Напрямки діяльності:

  • Розробка та реалізація Програм ГО «АЗЯЛМ», спрямованих на розвиток різних напрямків лабораторної медицини.
  • Професійна допомога спеціалістам, захист прав і законних інтересів фахівців.
  • Формування суспільної думки та участь в обговоренні проектів рішень органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо актуальності заходів, спрямованих на створення якісної лабораторної медицини.

Шляхи впровадження:

  • Створення організаційних структур для виконання завдань Статуту.
  • Захист у державних та громадських органах інтересів ГО «АЗЯЛМ».
  • Організація семінарів, форумів, симпозіумів, тренінгів, шкіл обміну досвідом.
  • Організація обміну делегаціями, групами фахівців, в межах країни та з виїздом за кордон.
  • Створення експертних та робочих груп (секцій, комітетів, гільдій) для розробки, оцінки та впровадження проектів нормативних та методичних документів за напрямками діяльності.

СТАТУТ ГО «АЗЯЛМ»

ПОЛОЖЕННЯ про оцінку заходів БПР на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини у ГО «АЗЯЛМ»

ПОЛОЖЕННЯ про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів БПР та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг, в реалізації діяльності провайдера ГО «АЗЯЛМ»

МЕТОДОЛОГІЯ оцінювання набутих знань, компетенцій та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я, що проходять заходи БПР у ГО «АЗЯЛМ»

ГО "АЗЯЛМ" є зареєстрованим Провайдером в системі БПР під номером – 049.

Детальна інформація, вимоги до Провайдерів БПР та перелік уже зареєстрованих Провайдерів БПР зазначені на сайті ДО «Центр тестування»: https://www.testcentr.org.ua/uk/bpr