VIII науково-практична конференція з міжнародною участю «Розбудова системи забезпечення якості клінічних лабораторних досліджень в Україні»


15-16 грудня 2020 року у м. Києві в режимі online була проведена VІІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Розбудова системи контролю якості клінічних лабораторних досліджень в Україні», згідно наказу МОЗ України від 01.10.2015 р. № 644 «Про затвердження Концепції системи менеджменту якості в медичних лабораторіях України у відповідності до вимог міжнародних стандартів та Плану заходів щодо її реалізації» та у відповідності до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2020 році». 

Організатори Конференції - МОЗ України, Асоціація забезпечення якості лабораторної медицини та НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України.

Для участі в Конференції були запрошені фахівці медичних лабораторій, які брали участь в Програмах зовнішньої оцінки якості лабораторних досліджень (МПР) та члени Асоціації забезпечення якості лабораторної медицини. Програми (МПР) висвітлили низку проблем в роботі медичних лабораторій, які вимагали негайного вирішення шляхом системних змін, впровадження корегуючих дій та обговорення.

Метою даної Конференції було обговорення результатів Програм МПР у 2020 році, узгодження стратегії створення системи менеджменту якості медичних лабораторій, як передумови їх подальшої акредитації. Ознайомлення з сучасними підходами до планування та управління якістю лабораторних досліджень, узагальнення набутого досвіду.

У роботі VІІІ-ої науково-практичної конференції з міжнародною участю «Розбудова системи забезпечення якості клінічних лабораторних досліджень в Україні» взяли участь понад 400 фахівців з усіх регіонів України. Під час Конференції проведено 4 пленарних, 3 секційних засідань та Майстер-клас «Порядок валідації/верифікації аналітичних систем». Заслухано біля 30 доповідей, в т. ч.  іноземних провідних спеціалістів з Італії, Німеччини, Франції в галузях клінічної хімії, імунохімії, гематології, вірусології, бактеріології, лабораторної генетики, лабораторної токсикології, лабораторної аналітики, метрології.

Під час конференції розглянуті питання щодо порядку проведення акредитації медичних лабораторій в Україні на відповідність стандарту ДСТУ ЕN ISO 15189:2015, концептуальні питання стратегії планування та управління якістю клінічних лабораторних досліджень, обговорюються подальші шляхи розбудови системи забезпечення якості клінічних лабораторних досліджень в Україні.

Прийнята Резолюція Конференції.